Chavi Garden

Nội quy của khu vườn

Áp dụng quy định 5k

Giữ yên lặng trong khu vực vườn thiền và vườn hoa

Bắt buộc mặt áo phao khi xuống nước

Không bẻ hoa, hái quả trong khuôn viên khu vườn

Không hút thuốc (trừ những khu vực được cho phép).