Chavi Garden

Vườn Chavi Garden mở cửa hàng ngày. Mở cửa từ 8:00 sáng đến 04:00 chiều, có thể xem đến 5:00 chiều.

Vé vào cửa có thể được thanh toán khi đến, khuyến khích du khách đặt vé trước.

Cổng vào có thể đóng trước 4:00 chiều nếu chúng tôi đạt đến số lượng giới hạn. Không tiếp nhận sau 4:00 chiều.

Vui lòng tiếp tục kiểm tra lại để biết thông tin trong tương lai.