Chavi Garden

Học tập và trải nghiệm quy trình từ trồng trọt đến chế biến và thương mại hóa các sản phẩm từ chanh và các nông sản khác

Xuất phát từ khát vọng tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn học sinh sinh viên có cơ hội học tập từ thực tế, và trên cơ sở tham khảo những mô hình giáo dục thiên nhiên trong và ngoài nước. Chavi Garden đã xây dựng khu vườn này với mong muốn học sinh sinh viên được trải nghiệm với thiên nhiên và nhận biết sâu sắc hơn những kiến thức lý thuyết từ thực tế. Nhằm tăng cường khả năng vận động và thư giãn, Chavi Garden cũng nỗ lực gắn kết các bạn học sinh sinh viên với nhau qua những trò chơi liên quan đến hoạt động trải nghiệm trong khu vườn và khơi dậy tình yêu đối với thiên nhiên quê hương đất nước Việt Nam.

Con số về Khu vườn giáo dục
2018
NĂM XÂY DỰNG
20000
DIỆN TÍCH KHU VƯỜN (m2)
8
TRÒ CHƠI
800
DIỆN TÍCH VƯỜN RAU (m2)

KHU VƯỜN ĐANG CHỜ ĐÓN BẠN

Bạn đã sẵn sàng lên kế hoạch đến thăm Chavi Garden chưa? Bắt đầu cuộc hành trình của bạn tại đây.

Đặt vé thăm Chavi Garden