Chavi Garden

Xuất phát từ khát vọng tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn học sinh và sinh viên có cơ hội học tập từ trải nghiệm thực tế, và trên cơ sở tham khảo những mô hình giáo dục thiên nhiên trong nước và nước ngoài

Chavi Garden đã xây dựng khu vườn này với mong muốn học sinh và sinh viên có những điều kiện để trải nghiệm thực tế với thiên nhiên, cây cỏ, vật nuôi…Hoạt động này nhằm giúp cho học sinh và sinh viên có cơ hội nhận biết và trải nghiệm sâu sắc hơn so với sách vở, lý thuyết mà các bạn được học ở nhà trường. Nhằm tăng cường khả năng vận động và thư giãn, Chavi Garden cũng nỗ lực gắn kết các bạn học sinh và sinh viên lại với nhau qua những trò chơi liên quan đến hoạt động trải nghiệm trong khu vườn này và khơi dậy tình yêu đối với thiên nhiên quê hương đất nước Việt Nam.

Con số về Khu vườn giáo dục
2018
NĂM XÂY DỰNG
20000
DIỆN TÍCH KHU VƯỜN (m2)
8
TRÒ CHƠI
800
DIỆN TÍCH VƯỜN RAU (m2)

KHU VƯỜN ĐANG CHỜ ĐÓN BẠN

Bạn đã sẵn sàng lên kế hoạch đến thăm Chavi Garden chưa? Bắt đầu cuộc hành trình của bạn tại đây.